CLE Concept

CLE Concept, tidigare CLIK Kommunikation, är ett konsultföretag verksamt inom: Kommunikation, event och konst.

Genom effektiv kommunikation ska CLE Concepts kunder snabbare uppnå sina mål och stärka sin marknadsposition.

CLE Concept samverkar också med kunderna (företag, organisationer, myndigheter eller konstnärliga utövare) för att via event eller utställningar skapa möten, kommunikation och marknadsföring.

Som en extra service erbjuder CLE Concept tjänster liknande de som en traditionell rambutik erbjuder. CLE Concept köper och säljer också konst och annat som hör till ett event eller utsmyckning av offentliga och privata rum.